zamknij

Oferta

Pracownia drogowa

 • autostrady, drogi ekspresowe
 • drogi, ulice, skrzyżowania
 • projekty konstrukcji nawierzchni wraz z badaniami nośności
 • symulacje ruchowe
 • projekty sygnalizacji świetlnej

Pracownia inżynierii ruchu

 • projekty sygnalizacji świetlnej
 • pomiary i prognozy ruchu
 • analizy ruchowe wraz z tworzeniem modeli ruchu
 • audyty bezpieczeństwa ruchu

Doradztwo techniczne

 • kompleksowy konsulting dla podmiotów publicznych jak i prywatnych w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych
 • studia techniczno - ekonomiczno – środowiskowe (STEŚ)
 • analizy ekonomiczne, studia wykonalności
 • projekty doradczo - promocyjne

Pracownia branży sanitarnej

Projekty w zakresie sieci:

 • wodociągowych
 • kanalizacyjnych
 • gazociągowych

Projekty kolejowe

 • linie, węzły, stacje kolejowe, bocznice kolejowe
 • projekty w zakresie urządzeń SRK, energetyki kolejowej

Pracownia mostowa

 • mosty, wiadukty, estakady
 • przejścia podziemne, mury oporowe
 • tunele
 • inne konstrukcje inżynierskie

Nadzory inwestorskie

 • kompleksowy nadzór nad robotami w zakresie wszystkich branż
 • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu